Erdoğdu, Özge ve Çetinkaya, Şenay (2023) “Effect of Parental Attitudes on Peer Relationships in Children Between the Ages of 5-6: 5-6 Yaş Çocuklarda Ebeveyn Tutumlarının Akran İlişkilerine Etkisi”, SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X), 2(2), ss. 136–150. Erişim adresi: https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/20 (Erişim: 23 Nisan 2024).