https://e-scar.com/index.php/pub/issue/feed SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) 2023-12-28T15:14:53+03:00 Editor editor@e-scar.com Open Journal Systems <ul> <li><strong>Dergi ISSN : 2980-308X</strong></li> <li><strong>Scientific and Academic Research (</strong><strong>Bilimsel </strong><strong>ve Akademik Araştırmalar) Dergisi </strong><strong> (SCAR)</strong> 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır.</li> <li><strong>SCAR </strong>dergisi <strong>ULUSLARARASI</strong>, <strong>HAKEMLİ</strong> bir dergidir</li> <li>Dergi açık erişimli, hakemli, <strong>Haziran ve Aralık</strong> ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.</li> <li>Dergi <strong>multidisiplinli</strong> akademik bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal makaleler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.</li> <li>Haziran sayısı için makale kabul tarihleri <strong>15 Ocak-15 Mayıs</strong>; Aralık sayısı için ise <strong>15 Temmuz-15 Kasım</strong>arasıdır.</li> <li>Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık,<strong> 200-300 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet,</strong> İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 3 kavram) <strong>ve </strong><strong>APA Atıf Sistemi</strong><strong>’ne</strong> uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.</li> <li>Dergi sistemi üzerinden yüklenen ve yayın süreci Olumlu tamamlanan çalışmalar yayınlanabilir.</li> <li>Çalışmanızı dergi yazım kurallarına göre düzenlemek için Makale Şablonunu kullanabilirsiniz. <strong>Makale şablonuna TAM</strong> uygun olmayan, yazar kimlik bilgileri içeren makaleler (Türkçe çalışmalar için) değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan RED edilmektedir.</li> <li><strong>SCAR’a gönderilen; </strong>Çalışmaların türü<strong> araştırma, vaka takdimi, olgu sunumu, derleme </strong>olmalıdır.</li> <li>Çalışmalar Dergi <strong>Yayın İlkelerine ve </strong><strong>Yazım Kurallarına</strong> uygun olmalıdır.</li> <li><strong>Etik kurul izni</strong> gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (<strong>etik kurul onayı alınmış olmalı</strong>, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.</li> <li>Çalışmaların <strong>intihal oranı en fazla yüzde 20</strong> olmalıdır.</li> <li>Çalışma ile ilgili Sistem üzerindeki tüm bilgiler (Anahtar Kelimeler, Yazar Kimlik Bilgileri ve Özetler vb.) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.</li> </ul> https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/26 Yolcu Sayıları Bağlamında Kruvaziyer Turizminin Türkiye’deki Durumu 2023-12-17T14:08:51+03:00 Yaşar Ayşegül Oğuz ayatabey@selcuk.edu.tr <p>Kruvaziyer terimi, konaklama dahil tatil amaçlı kullanılan, boyutlarıyla ve konfor imkanlarıyla belirli standartlara sahip olan gemileri ifade etmektedir. Kruvaziyer turizmi ise bu gemilerle yapılan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de kruvaziyer turizminin ne durumda olduğunun tespit edilmeye çalışılması bu derleme çalışmasının amacını oluşturmaktadır. Türkiye açısından kruvaziyer rotaları içerisinde en dikkat çeken sahalardan bir tanesi Akdeniz’dir. 2023 yılının ilk on bir ayında 1.167 kruvaziyer gemisi aracılığı ile toplam 1.517.933 kişinin Türkiye limanlarına uğradığı tespit edilmiştir. Ayrıca sezonun Nisan-Ekim ayları arasında hareketli olduğu görülmüştür. Türkiye’de toplam 19 liman başkanlığından en çok kruvaziyer geminin uğraklığına ev sahipliği yapan ilk üç liman başkanlığı sırası ile Kuşadası, İstanbul ve Bodrum’dur. 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 2 milyon yolcu trafiğine sahip olan Türkiye’de 2016 yılında sert bir düşüş yaşanmıştır. Ardından Covid-19 pandemisi vuku bulmuş ve 2022 yılına kadar beklenen hareketlilik gözlemlenememiştir. 2022-2023 yıllarında ise sektörün eski gücüne yaklaşmaya başladığı tespit edilmiştir.</p> 2023-12-28T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/19 Hastane Öncesi Dönemde Crush Sendromu ve Yönetimi 2023-09-20T22:31:29+03:00 Ahmet Dağcı dagci_112@hotmail.com Şevket Emekli sevketemekli@hotmail.com <p>Crush sendromu, insan kaynaklı afetler ve doğal afetler dahil olmak üzere ciddi yaralanmalarla birlikte toplu kaza olaylarında sıkça meydana gelen ciddi klinik bir durumdur. Yaralılarda meydana gelen ezilme yaralanmaları sonucu ortaya çıkan komplikasyonlar crush sendromuna neden olur. Crush sendromu erken tanınıp tedavi edilmezse mortalite oranı çok yüksek çıkacaktır. Bu nedenle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeli yaralı bakımını optimize etmek için crush sendromu tanıma ve tedavi konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Crush sendromuna eşlik eden önemli durumlardan birisi de hiperpotasemidir. Bu hastalarda hastaya ulaşınca enkazda IV sıvı replasmanı tedavisine başlanmalı ve durdurulmadan hastaneye sevki sağlanmalıdır. Crush sendromu tedavisinde IV sıvı olarak %0.9’luk NaCI gibi potasyum içermeyen sıvılar tercih edilmelidir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeli, crush sendromu ile karşılaştığında vakayı hızlıca değerlendirebilmeli ve gerekli IV sıvı replasman tedavisine olay yerinde başlayıp gelişebilecek akut böbrek yetmezliğini ve prognozun kötüye gitmesini önleyebilir. Bu nedenle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personelinin crush sendromu hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması mortalite oranını oldukça düşürecektir. Bu çalışma, crush sendromu gelişen hasta veya<br />yaralıda, hastane öncesi acil sağlık personelinin vakaya ulaşıp hastaneye sevkine kadar geçen sürede müdahale ve tedavi yöntemlerini bir araya getirmek amacıyla crush sendromuna genel bir bakış sunmaktadır.</p> 2023-12-28T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/24 Akut İshalin Tedavisine Yönelik Annelerin Bilgileri ve Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler 2023-12-04T11:24:41+03:00 Bahar Yıldız bbahar507@gmail.com Ayşe Sonay Türkmen asonaykurt@gmail.com <p>Akut ishal, beş yaş altı ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer almaktadır. Annelerin bilgi eksikliği veya yanlış bilgiye sahip olması sebebiyle milyonlarca çocuk ölmektedir. Bu çalışma 1-6 yaş arasındaki çocuğu akut ishal sebebiyle hastanede tedavi gören annelerin, akut ishale yönelik bilgilerini ve uyguladıkları geleneksel yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisine akut ishal nedeni ile başvuran 202 anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,<br />Mann Whitney U, Kruskal Wallis, t testi ve Anova kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalamasının 3,22±1,88 yıl olduğu, %51’inin kız olduğu belirlenmiştir. Annelerin yaş ortalaması 32,42±5,85 yıl, ilk gebelik yaş ortalaması 25,09±0,6 yıldır. Annelerin bilgi sorularına verdikleri doğru yanıt sayısı 35,43±7,08 (%64,41), geleneksel uygulamalara verdikleri doğru yanıt sayısı 24,26±4,86 (%65,57)<br />olarak belirlenmiştir. Annelerin hem bilgilerinin hem de geleneksel uygulamalarının orta düzeylerde olduğu ve bazı özelliklerden (çalışan, il merkezinde yaşayan, daha önce çocuk kaybı olmayan, daha önce ishal nedeniyle çocuk kaybı olmayan vb.) etkilendiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda annelerin bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlendiğinden, özellikle tespit edilen risk unsurlarında yer alan anneler olmak üzere tüm annelerin ishal ve uygulanan geleneksel yöntemler konusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir.</p> 2023-12-28T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X) https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/20 Effect of Parental Attitudes on Peer Relationships in Children Between the Ages of 5-6 2023-11-23T15:11:04+03:00 Özge Erdoğdu ozgesysl@hotmail.com Şenay Çetinkaya scetinkaya@cu.edu.tr <p>This research is a cross-sectional type research conducted in order to examine the effect of parental attitudes on peer relationships in children aged 5-6 years who are studying in preschool institutions. The research was conducted in 8 pre-school education institutions in the Nicosia, Kyrenia and Famagusta districts of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) between February and May 2019, with the participation of 263 families and 25 teachers.The child's parents filled the "Parental Attitude Scale" and "Introductory Information Form", while teachers filled the "Selcuk Peer Relations Evaluation Scale so that it is separate for each child by meeting face-to-face. The study examined factors that could affect parental behavior. There were differences in behavior for children in public and private preschool institutions. The mean of aggression of the children involved in the study (25.82); timidity (22.94), social acceptance (17.27), problem solving (17.69) and social behavior (23.81). Parents reported that they had a democratic attitude at 4.45 percent. The parent's authoritarian attitude was found to have a negative effect on the child's peer acceptance(p.05). But democratic and permitting parental attitudes did not differ markedly in the child's behavior.It was also found that the parent’s authoritarian attitudes had negative effects on the child’s peer acceptance.</p> 2023-12-28T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X)