Yolcu Sayıları Bağlamında Kruvaziyer Turizminin Türkiye’deki Durumu

Status of Cruise Tourism in Turkey in the Context of Passenger Numbers


Özet Görüntüleme: 90 / PDF İndirme: 56

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kruvaziyer, Kruvaziyer turizmi, Türkiye, Liman başkanlığı, Yolcu gemisi

Özet

Kruvaziyer terimi, konaklama dahil tatil amaçlı kullanılan, boyutlarıyla ve konfor imkanlarıyla belirli standartlara sahip olan gemileri ifade etmektedir. Kruvaziyer turizmi ise bu gemilerle yapılan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de kruvaziyer turizminin ne durumda olduğunun tespit edilmeye çalışılması bu derleme çalışmasının amacını oluşturmaktadır. Türkiye açısından kruvaziyer rotaları içerisinde en dikkat çeken sahalardan bir tanesi Akdeniz’dir. 2023 yılının ilk on bir ayında 1.167 kruvaziyer gemisi aracılığı ile toplam 1.517.933 kişinin Türkiye limanlarına uğradığı tespit edilmiştir. Ayrıca sezonun Nisan-Ekim ayları arasında hareketli olduğu görülmüştür. Türkiye’de toplam 19 liman başkanlığından en çok kruvaziyer geminin uğraklığına ev sahipliği yapan ilk üç liman başkanlığı sırası ile Kuşadası, İstanbul ve Bodrum’dur. 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 2 milyon yolcu trafiğine sahip olan Türkiye’de 2016 yılında sert bir düşüş yaşanmıştır. Ardından Covid-19 pandemisi vuku bulmuş ve 2022 yılına kadar beklenen hareketlilik gözlemlenememiştir. 2022-2023 yıllarında ise sektörün eski gücüne yaklaşmaya başladığı tespit edilmiştir.

Referanslar

Akbaş, F. (2020). Kruvaziyer turizmi hakkında yerel halkın farkındalık düzeyinin kuşadası destinasyonu özelinde değerlendirilmesi. Anasay (13), 103-124. doi:https://doi.org/10.33404/anasay.745229

Akgül, E. F. (2018). Türkiye'de kruvaziyer limanlar: Pazar yapısı ve rekabetçilik analizi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 4 (2), 167-179.

Aras, S. (2022). Türkiye'deki kruvaziyer turizm araştırmalarının bibliyometrik analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 19 (2), 238-250. doi:https://doi.org/10.24010/soid.1064058

Arlı, E., Bayırhan, İ. & Saygılı, M. S. (2021). Kutup turizminde yeni alternatif: Antarktika destinasyonuna yönelik kruvaziyer seyahati ve Türkiye için önemi. Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 63-79.

Atlay Işık, D. & Cerit, A. G. (2015). Hizmet işletmelerinde hizmet kültürünün oluşturulmasında içsel pazarlamanın rolü: Kruvaziyer turizmden bir örnek olay. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (2), 61-77.

Aydın, S. Z., Bitiktas, F. & Balık, İ. (2020). Antalya kruvaziyer liman projesinin yer seçim kriterleri ve sorumlu turizm açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 6 (2), 224-238.

Bayazıt, Ş. (2017). Yerel halkın kruvaziyer turizmi farkındalığına yönelik uygulamalı bir çalışma: Bodrum örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2017 (1), 2.

Bayazıt, Ş. (2023). Bodrum kruvaziyer limanı'nın ana liman olma potansiyelinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 58, 435-457.

Bebek, İ., Altun, N., Bucak, U. & Demirel, H. (2020). Kruvaziyer gemilerinde emniyet riski oluşturan faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 12 (UDTS Özel Sayı), 73-84. doi:https://doi.org/10.18613/deudfd.803398

Bircan, K. (2014). Kruvaziyer yolcu taşımacılığı kapsamında kruvaziyer limanların etkinliğinin değerlendirilmesi: Alternatif liman önerisi (Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Ceyhan, S., Kamacı, A. & Peçe, M. A. (2017). Filyon liman projesinin kruvaziyer gemi turizmi açısından değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine katkısı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (ICMEB17 Özel Sayısı), 271-283.

Ceylan, S. & Erturgut, R. (2020). Serbest liman uygulamaları, liman merkezli lojistik ve kruvaziyer turizmi; Antalya limanı. Çanakkale: Paradigma Akademi.

Deniz, M. (2017). Kruvaziyer turizminin Türk turizm sektörü açısından değerlendirilmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (03), 1-13.

DGM. (2023), "Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı", https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/kruvaziyer-istatistikleri-2023, (Erişim Tarihi, 12.12.2023)

Dikeç, G., Bayar, Y. & Cerit, G. (2014). Kruvaziyer yolcuların liman alanında satın alma davranışlarına ilişkin bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6 (2), 71-99. doi:https://doi.org/10.18613/deudfd.49627

Dilek, S. E., Kaygalak, S., Türksoy, S. S. & Timur, A. (2015). Kruvaziyer turizmi: İzmir merkez liman olabilir mi? Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (2), 33-56.

Ekşi, O. & Cesur, Z. (2022). Algılanan müşteri deneyiminin (kruvaziyer turist deneyiminin) marka sadakati üzerine etkisi: MSC kruvaziyer örneği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 08 (02), 83-98.

Güzel, K. (2006). Kruvaziyer turizmin Türkiye'deki geleceği (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.

İnan, E. A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. & Akyürek, M. S. (2011). Kruvaziyer turizminde turistlerin tavsiye niyetlerinde destinasyon imajının etkisi. Ege Akademik Bakış, 11 (3), 487-497.

Köse, İ. S. P., Yıldız, S. & Yıldırım, İ. I. (2022). Kruvaziyer gemilerde çevresel ve bireysel yön bulma faktörlerinin incelenmesine yönelik bir kullanım sonrası değerlendirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 15 (92), 301-320.

Lekakou, M. B., Pallis, A. A. & Vaggelas, G. K. (2009). Is this a home-port? An analysis of the cruise industry’s selection criteria. Paper presented at the International Association of Maritime Economists Conference, (24-26 June) Copenhagen, Denmark.

Orive, C. A., Cancelas, G. N. & Orive, F. A. (2015). Infrastrucrure, safety and environmental measures in cruise ports: The spanish case. Paper presented at the European Conference on Shipping Intermodalism & Port, (24-27 June) Chios, Greece.

Polat, Ç., Bitiktas, F. & Açık, A. (2022). Türkiye'de yat ve krubaziyer turizmi gelirleri: Antalya örneği. Journal of Maritime Transport and Logistics, 3 (2), 76-89. doi:https://doi.org/10.52602/mtl.1113233

Sargın, S. & Konurhan, Z. (2021). Kruvaziyer limanlarının mekânsal etkilerine bir örnek: Galataport kruvaziyer limanı (İstanbul). Doğu Coğrafya Dergisi, 26 (45), 213-234.

Sezer, İ. (2014). Kruvaziyer turizmi'nde dikkat çeken bir nokta: Kuşadası limanı. Doğu Coğrafya Dergisi, 19 (32), 49-78. doi:https://doi.org/10.17295/dcd.32397

Yüksekyıldız, E. (2020). Türkiye kruvaziyer limanlarının performans değerlendirmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18, 607-616. doi:https://doi.org/10.31590/ejosat.660363

İndir

Yayınlanmış

2023-12-28

Nasıl Atıf Yapılır

Oğuz, Y. A. (2023). Yolcu Sayıları Bağlamında Kruvaziyer Turizminin Türkiye’deki Durumu: Status of Cruise Tourism in Turkey in the Context of Passenger Numbers. SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH (ISSN: 2980-308X), 2(2), 151–157. Geliş tarihi gönderen https://e-scar.com/index.php/pub/article/view/26

Sayı

Bölüm

Derleme Makale