Amaç ve Kapsam

  • Dergi ISSN : 2980-308X
  • Scientific and Academic Research  (SCAR) Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift körleme hakemlik ilkelerine uygun, ulusal hakemli bir dergidir.
  • Scientific and Academic Research  Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Scientific and Academic Research (SCAR) açık erişimli, hakemli, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan, çok disiplinli bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe olmalıdır.