Yazım Kuralları

Bilimsel ve Akademik Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, Microsoft Word MAKALE ŞABLONU'nu ile yazılmış olarak ETİK BEYAN VE TELİF HAKKI DEVİR FORMU  beraberinde yüklenmelidir. Yazının yer aldığı ana dosyada (main document) çift kör hakemleme etiği gereği yazar isim/isimlerine yer verilmemelidir. Yazar/yazarlara ait tüm bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır. Makale yükleme sürecine ilişkin yazar kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Times New Roman fontu ile, 12 punto, kalın, kelimelerin sadece baş harfleri büyük olmalıdır.

ÖZET: Makalelerin 200-300 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi (Summary), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir. Özet metni 10 punto büyüklüğünde, Times New Roman ve paragrafsız olmalıdır.

Anahtar Kelimeler (keywords),: Üç (3) veya beş (5) adet), Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Başlıklar en fazla üç düzey olabilir

1. DÜZEY- BÜYÜK HARF, KALIN, 12 PUNTO, SOLA YASLI
2. Düzey – Kelimelerin İlk Harfi Büyük, Kalın, 12 Punto, Sola Yaslı
3. Düzey – Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalı, kalın, 12 punto, sola yaslı

Girişte makalenin konusu, amacı, yöntemi, sınırlılıklar vb. belirtilmelidir. Yazar bu bölümde başlıklı veya tek metin olarak tercih edebilir.

Gövde metinleri 3000-5000 kelime aralığında kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil en fazla yirmi (20) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, iki yana yaslı yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2.5, sağ 2.5, sol 2.5 ve alt 2.5 cm olarak ayarlanmalıdır.

Paragraf girintisi 1.25 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 6 nk boşluk, tek satır aralığında olmalıdır.

Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı olmalıdır.

Tablo Sayısı en fazla 5 adetle sınırlıdır.

Şekil atfında kaynak gösterilmelidir.

Kaynakça 10 punto büyüklüğünde olmalı, APA Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.

Etik kurul Onayı yöntem kısmında belirtilmelidir.

Çıkar çatışması veya Kurum Desteği varsa makalenin sonunda belirtilmelidir.

ARAŞTIRMA Makalesi Formatı

- Özet (Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Yöntem
- Bulgular
- Tartışma ve Sonuç

DERLEME Makalesi Formatı

- Özet (Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Literatür
- Sonuç ve Değerlendirme

OLGU SUNUMU Formatı (1000 kelime ile sınırlıdır)

- Özet (Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar

 Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.

Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.

Çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Word Şablonu dosyası kullanılmalıdır.

İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Makalenin sonunda “Kaynakça” verilmelidir. Kaynaklar APA Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.

ETİK KURUL İZNİ gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Açık Erişim Politikası

Dergi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.